PLATESLIPP

Vi gav ut debut-albumet vårt "What's yet to come" fredag 09. november. 
Tusen takk til vår geniale produsent Knut Hem. Og takk til Ingrid Vik Henriksen og familie som lot oss bruke hytta på Åkvåg som studio. 
Vi er supergira og håper du er det også!